Fordeler ved å ansette korttidsveterinærer :

  1. Fleksibilitet: Vikarer gir klinikken fleksibilitet til å håndtere bemanningsbehovet. De kan ansettes for å dekke spesifikke skift, helger eller helligdager når faste ansatte ikke er tilgjengelige.

  2. Ekspertise innen ulike områder: Vikarer har ofte erfaring fra ulike områder innen veterinærmedisin og bringer med seg en mangfoldig kompetanse. De kan ha spesialisert kunnskap innen visse fagområder eller prosedyrer, noe som gir klinikken tilgang til et bredere spekter av ekspertise.

  3. Redusert arbeidsbelastning for faste ansatte: Ansettelse av vikarer kan bidra til å lette arbeidsbelastningen for faste veterinærer og støttepersonell, spesielt i travle perioder eller når ansatte er på permisjon. Dette kan forebygge utbrenthet og opprettholde en bedre balanse mellom arbeid og fritid for det faste teamet.

  4. Friske perspektiver og ideer: Vikarer bringer med seg friske perspektiver og ideer til klinikken på grunn av sin eksponering for ulike klinikker og veterinærpraksiser. De kan introdusere nye teknikker, protokoller eller behandlingsalternativer som klinikken kan dra nytte av.

  5. Dekke uforutsette fravær: Vikarer kan trå til på kort varsel for å dekke uforutsette fravær blant personalet på grunn av sykdom, nødsituasjoner eller andre personlige årsaker. Dette sikrer kontinuerlig omsorg for klinikkens pasienter og opprettholder kvaliteten på tjenestene.

Utfordringer ved å ansette korttidsveterinærer:

  1. Manglende kjennskap til klinikkens retningslinjer og prosedyrer: Vikarer kan kreve ekstra tid og ressurser for å sette seg inn i klinikkens spesifikke retningslinjer, prosedyrer og protokoller. Dette kan medføre en læringskurve og midlertidig ineffektivitet.

  2. Begrenset kontinuitet i omsorgen: Vikarer gir midlertidig omsorg, noe som kan føre til redusert kontinuitet i omsorgen for pasientene. Kontinuitet i omsorgen er viktig for å bygge langvarige relasjoner med klienter og forstå de spesifikke behovene til hvert individuelle dyr.

  3. Potensiell forstyrrelse av teamdynamikken: Innføring av nye ansatte på kort sikt kan forstyrre den etablerte teamdynamikken. Faste ansatte må kanskje tilpasse arbeidsstilen eller kommunikasjonsmetodene sine for å imøtekomme den midlertidige veterinæren, noe som kan skape midlertidige utfordringer.

  4. Vanskeligheter med å bygge klientrelasjoner: Klienter foretrekker ofte kontinuerlig omsorg fra kjente veterinærer. Med vikarer som roterer gjennom klinikken, kan det være utfordrende å bygge sterke relasjoner med klienter, noe som kan føre til misnøye eller redusert klientlojalitet.

Det er viktig å vurdere disse fordelene og ulempene i lys av de spesifikke behovene og omstendighetene til hver veterinærklinikk når man avgjør om man skal ansette vikarer eller korttidsveterinærer

Eksempler fra klinikker: 

Birk og Bork dyrehospital:
Dyresykehuset ble etablert for over 20 år siden i en mellomstor norsk by på Østlandet. Siden den gang har det bare vokst og vokst, og nå befinner det seg i et imponerende spesialbygd dyrehospital. Det er 15 veterinærer, 9 dyrepleiere og 5 resepsjonister, og alt fungerer som et veloljet maskineri. Likevel er bemanningen stadig en utfordring. For øyeblikket er 2 av veterinærene sykemeldt, og 1 er gravid og vil snart redusere stillingsprosenten. Det legges mye press på veterinærene som jobber på fulltid, og daglig leder er bekymret for flere sykemeldinger hvis de ikke får litt avlastning. Han tar kontakt med Vikarvet og ønsker en vikar på ubestemt tid. Vikaren får en høyere lønn enn en fast ansatt, men til syvende og sist koster det ikke klinikken så mye mer, da de unngår mye av ansvaret som følger med fast ansatte. Dette ansvaret ligger hos vikarbyrået, som tar seg av arbeidsgiveravgift, pensjon, ferier og eventuell risiko for sykemeldinger osv. Vikarvet sender veterinær Amalie etter kort tid. Hun har to års erfaring, men har hovedsakelig jobbet med kuer og sauer på en blandet klinikk. Hun er nervøs, men samtidig spent og positiv til denne oppgaven. Hun blir raskt integrert i teamet, og alle elsker hennes sprudlende latter og underfundige påfunn. Hun blir værende der i 8 måneder før hun føler behov for en lengre ferie, kanskje litt tid i hjembygden der hun kan bo hos foreldrene en stund. Dyresykehuset har bestemt seg for å ansette en ny veterinær nå, men de foretrekker helst en med spesialistutdanning. Dessverre er det ikke enkelt å finne en, så de får inn en ny vikar på midlertidig basis inntil rett kandidat til stillingen dukker opp.

Rebecca_08

Bjømlodalen dyreklinikk: 
Bjømlodalen dyreklinikk ble etablert for tre år siden av veterinærene Anna og Charlotte, som var venninner fra studietiden. Klinikken ble strategisk plassert i en liten bygd som lå midt mellom tre andre bygder uten et godt veterinærtilbud tidligere. I tillegg til de to veterinærene, var det en resepsjonist og en autorisert dyrepleier på klinikken. Klinikken var moderne, og alt nødvendig diagnostisk utstyr var på plass. De siste seks månedene hadde arbeidsmengden økt betydelig, og det gikk ikke en eneste dag uten at resepsjonisten måtte avvise kunder og henvise dem til konkurrenten.

Anna og Charlotte begynte å innse at de kunne trenge en ekstra veterinær, og Anna var også begynt å bli ganske sliten og ønsket å gå ned til 75% stilling. Men spørsmålet var: Har vi råd til en ekstra veterinær? Har vi nok plass? Vil arbeidsmengden og fortjenesten øke hvis vi ansetter en til, eller vil det være uendret? Hva om vi ansetter feil person?

De bestemte seg for å kontakte VikarVet. En uke senere dukket Tonje opp. Hun var en relativt nyutdannet veterinær, men likevel en svært verdifull ressurs å ha i travle perioder. I begynnelsen fikk hun tildelt enklere oppgaver for å bli kjent med rutinene. Dagene hennes gikk med til vaksinering og enkle konsultasjoner som ørerens, behandling av diaré, sårstell og ulike indremedisinske kasus. Dette bidro til å avlaste Anna og Charlotte, som fikk mer tid til å håndtere mer komplekse saker og akutte operasjoner som dukket opp. Etter noen måneder innså de at de definitivt trengte en fast veterinær, og de la ut en stillingsannonse. Tonje hadde ingen interesse av å være fast ansatt da hun skulle til Kambodsja for å lære seg hanggliding, men hun ble værende der i ytterligere to måneder til klinikken fant en fast veterinær.

header01